TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#066-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for september 2023

13-09-2023

Microsoft har publisert 59 nye bulletiner for september 2023 hvor 5 er vurdert som kritisk og 55 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet .NET, Windows Internet Connection Sharing, Microsoft Azure Kubernetes og Visual Studio. I tillegg har Microsoft rettet 34 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

 

Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Exchange-sårbarhetene som er rettet har CVSS-score til og med 8.0.

 

JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [2]

 

Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 12. september 2023:

 • Exchange Server 2019 CU13, Aug23SUv2 (Build number 15.2.1258.25/15.02.1258.025)
 • Exchange Server 2016 CU23, Aug23SUv2 (Build number 15.1.2507.32/15.01.2507.032)
 • Exchange Server 2013 (end of life, får ikke oppdatering)

 


Adobe har publisert 3 bulletiner som dekker 5 CVE hvor 1 er vurdert som kritisk (CVSS-score 4.7 - 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. Den kritiske sårbarheten berører Adobe Acrobat og Reader.

 

SAP Security Patch Day for august 2023 inneholder 13 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.9 (kritisk).

 


Se Microsoft [1] [2], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.
 
 
Berørte produkter er blant annet:

 • .NET and Visual Studio
 • .NET Core & Visual Studio
 • .NET Framework
 • 3D Builder
 • 3D Viewer
 • Azure DevOps
 • Azure HDInsights
 • Microsoft Azure Kubernetes Service
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics Finance & Operations
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Identity Linux Broker
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Streaming Service
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Defender
 • Windows DHCP Server
 • Windows GDI
 • Windows Internet Connection Sharing (ICS)
 • Windows Kernel
 • Windows Scripting
 • Windows TCP/IP
 • Windows Themes
    
 • Adobe Acrobat and Reader
 • Adobe Connect
 • Adobe Experience Manager
   
 • SAP S4CORE (Manage Purchase Contracts App)
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Promotion Management)
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Version Management System)
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Web Intelligence HTML interface)
 • SAP BusinessObjects Suite (Installer)
 • SAP CommonCryptoLib
 • SAP NetWeaver (Guided Procedures)
 • SAP NetWeaver AS ABAP (Applications based on Unified Rendering)
 • SAP PowerDesigner Client
 • SAP Quotation Management Insurance (FS-QUO)
 • SAP S/4HANA (Create Single Payment application)
 • SAP S/4HANA (Manage checkbook apps) 

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 
 
Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up