TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#066-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for oktober 2022

12-10-2022

Microsoft har publisert 85 nye bulletiner for oktober 2022 hvor 14 er vurdert som kritisk og 71 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på nulldagssårbarheten i Windows COM+ Event System Service (CVE-2022-41003 med CVSS-score 7.8), som berører Windows klient og server [2]. Utnyttelse av sårbarheten gjør det mulig for en angriper å tilegne seg SYSTEM-rettigheter. Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 18 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 4 bulletiner som dekker 29 CVE hvor 17 er vurdert som kritiske og 10 som viktige. Adobe Acrobat og Reader er berørt av 6 sårbarheter, Adobe Commerce  av 1, Adobe Dimension av 9 og ColdFusion av 13 (CVSS-score 4.4 – 10). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

SAP Security Patch Day for oktober 2022 inneholder 15 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.9.

 


Se Microsoft [1], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Active Directory Domain Services
 • Azure
 • Azure Arc
 • Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • NuGet Client
 • Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Role: Windows Hyper-V
 • Service Fabric
 • Visual Studio Code
 • Windows Active Directory Certificate Services
 • Windows ALPC
 • Windows CD-ROM Driver
 • Windows COM+ Event System Service
 • Windows Connected User Experiences and Telemetry
 • Windows CryptoAPI
 • Windows Defender
 • Windows DHCP Client
 • Windows Distributed File System (DFS)
 • Windows DWM Core Library
 • Windows Event Logging Service
 • Windows Group Policy
 • Windows Group Policy Preference Client
 • Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol
 • Windows Kernel
 • Windows Local Security Authority (LSA)
 • Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS)
 • Windows Local Session Manager (LSM)
 • Windows NTFS
 • Windows NTLM
 • Windows ODBC Driver
 • Windows Perception Simulation Service
 • Windows Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Windows Portable Device Enumerator Service
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Resilient File System (ReFS)
 • Windows Secure Channel
 • Windows Security Support Provider Interface
 • Windows Server Remotely Accessible Registry Keys
 • Windows Server Service
 • Windows Storage
 • Windows TCP/IP
 • Windows USB Serial Driver
 • Windows Web Account Manager
 • Windows Win32K
 • Windows WLAN Service
 • Windows Workstation Service

 

 • Adobe Acrobat og Reader
 • Adobe Commerce
 • Adobe Dimension
 • Adobe ColdFusion

 

 • SAP 3D Visual Enterprise Author
 • SAP 3D Visual Enterprise Viewer
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP Commerce
 • SAP Customer Data Cloud (Gigya)
 • SAP Data Services Management Console
 • SAP Enable Now
 • SAP IQ
 • SAP Manufacturing Execution
 • SAP SQL Anywhere

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41033
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up