TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#064-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i Notepad++ og Veeam Backup for Microsoft Azure

11-09-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Notepad++. Totalt 4 CVE ble rettet av Notepad++ 08.09.2023, hvor 1 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-40031 med CVSS-score 7.8) og 3 som viktig. [1]
   
 • Veeam Backup for Microsoft Azure. Ved oppgradering av Veeam Backup for Microsoft Azure og bruk av «Microsoft Azure Plug-In for Veeam Backup & Replication versjon 12.1.5.99» har administrator blitt spurt om å skrive inn brukernavn og passord for å fullføre oppgraderingen. Veeam har lagret passord som administrator har skrevet inn i klartekst i loggfilen «Veeam.Azure.Updater». Veeam publiserte 07.09.2023 nødvendig oppdatering som retter denne feilen og en veiledning for å bytte berørte passord. [2]

  
 
Berørte produkter er blant annet:

 • Notepad++ < 8.5.7
    
 • Veeam Microsoft Azure Plug-In for Veeam Backup & Replication < 12.1.5.106

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater sårbare produkter snarest (programvare/software, drivere, fastvare/firmware/BIOS)
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://notepad-plus-plus.org/downloads/v8.5.7/
[2] https://www.veeam.com/kb4491
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up