TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#062-2024] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for juli 2024

10-07-2024

Microsoft sin oppdatering for juli 2024 retter 139 Microsoft CVE, hvor 5 er vurdert som kritisk og 133 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører Microsoft SharePoint Server (CVE-2024-38023 med CVSS-score 7.2/6.3), Windows Imaging Component (CVE-2024-38060 med CVSS-score 8.8/7.7) og Windows Remote Desktop Licensing Service (CVE-2024-38074, CVE-2024-38076, CVE-2024-38077 med CVSS-score 9.8/8.5). I tillegg har Microsoft rettet 30 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

 

Adobe har publisert 3 bulletiner som dekker 7 CVE hvor 6 er vurdert som kritisk (CVSS-score til og med 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarhetene berører Adobe Premiere Pro, Adobe InDesign og Adobe Bridge.

 

SAP Security Patch Day for juli 2024 inneholder 10 nye bulletiner med CVSS-score til og med 8.1 (alvorlig).

 


Se Microsoft [1], Adobe [2] og SAP [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er:

 • .NET and Visual Studio
 • Azure CycleCloud    
 • Azure DevOps
 • Azure Kinect SDK
 • Azure Network Watcher
 • Microsoft Defender for IoT
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Office SharePoint    
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Streaming Service
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft WS-Discovery
 • Microsoft XBox Crypto Graphic Services
 • Role: Active Directory Certificate Services; Active Directory Domain Services
 • Role: Windows Hyper-V
 • Windows Active Directory Federation Services
 • Windows BitLocker
 • Windows COM Session
 • Windows CoreMessaging
 • Windows Cryptographic Services
 • Windows DHCP Server
 • Windows Distributed Transaction Coordinator
 • Windows Enroll Engine
 • Windows Fax and Scan Service
 • Windows Filtering
 • Windows Image Acquisition
 • Windows Internet Connection Sharing (ICS)
 • Windows iSCSI
 • Windows Kernel
 • Windows Kernel-Mode Drivers
 • Windows Line Printer Daemon Service (LPD)
 • Windows LockDown Policy (WLDP)
 • Windows Message Queuing
 • Windows MSHTML Platform
 • Windows MultiPoint Services
 • Windows Network Driver Interface Specification (NDIS)
 • Windows NTLM
 • Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP)
 • Windows Performance Monitor    
 • Windows PowerShell    
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Remote Desktop
 • Windows Remote Desktop Licensing Service
 • Windows Secure Boot
 • Windows Server Backup
 • Windows TCP/IP
 • Windows Themes
 • Windows Win32K
 • Windows Workstation Service
   
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe InDesign
 • Adobe Bridge
   
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP BW/4HANA Transformation and Data Transfer Process
 • SAP CRM WebClient UI
 • SAP Document Builder
 • SAP Financial Consolidation
 • SAP NetWeaver AS Java
 • SAP NetWeaver and ABAP platform
 • SAP S/4HANA
 • SAP Student Life Cycle Management

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Jul
[2] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[3] https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up