TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#062-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra HPE Aruba og Cisco

06-09-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • HPE Aruba 9000 og 9200 Series Mobility Controllers og SD-WAN Gateways med Aruba OS. Totalt 3 CVE ble publisert 06.09.2023, alle er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-38484 og CVE-2023-38485 med CVSS-score 8.0, CVE-2023-38486 med CVSS-score 7.7). HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
    
 • Produkter fra Cisco. Totalt 7 CVE ble publisert 06.09.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-20238 med CVSS-score 10.0) og 1 som alvorlig (CVE-2023-20243 med CVSS-score 8.6). Den kritiske sårbarheten berører Cisco BroadWorks Application Delivery Platform og Xtended Service Platform [2] og den alvorlige berører Cisco Identity Services Engine (ISE). Noen av sårbarhetene kan kun utnyttes dersom berørte funksjoner er tatt i bruk/konfigurert. Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter samt anbefalte tiltak for å sikre noen av løsningene bedre. [3]

  
 
Berørte produkter er blant annet:

 • HPE Aruba 9000 og 9200 Series Mobility Controllers og SD-WAN Gateways
  • ArubaOS < 10.4.0.2
  • ArubaOS < 8.11.1.1
  • ArubaOS < 8.10.0.7
  • ArubaOS < 8.6.0.22
    
 • Cisco BroadWorks Application Delivery Platform og  Xtended Services Platform som benytter (en/flere):
  • AuthenticationService
  • BWCallCenter
  • BWReceptionist
  • CustomMediaFilesRetrieval
  • ModeratorClientApp
  • PublicECLQuery
  • PublicReporting
  • UCAPI
  • Xsi-Actions
  • Xsi-Events
  • Xsi-MMTel
  • Xsi-VTR
 • Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • Cisco HyperFlex HX Data Platform
 • Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
 • Cisco Firepower Threat Defense (FTD)

 
 
Anbefalinger:

 • Patch/oppdater sårbare produkter snarest (programvare/software, drivere, fastvare/firmware/BIOS)
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 
 
Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-014.txt
[2] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-bw-auth-bypass-kCggMWhX

[3] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up