TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#062-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for september 2022

14-09-2022

Microsoft har publisert 63 nye bulletiner for september 2022 hvor 5 er vurdert som kritisk og 58 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på nulldagssårbarheten i Windows Common Log File System Driver (CVE-2022-37969 med CVSS-score 7.8), som berører Windows klient og server [2]. Utnyttelse av sårbarheten gjør det mulig for en angriper å tilegne seg SYSTEM-rettigheter. Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 1 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 7 bulletiner som dekker 63 CVE hvor 35 er vurdert som kritiske og 28 som viktige. Adobe Animate er berørt av 2 sårbarheter, Adobe Bridge av 12, Adobe Illustrator av 3, Adobe InCopy av 18, Adobe InDesign av 18, Adobe Photoshop av 10 og Experience Manager av 11 (CVSS-score 5.3 – 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

SAP Security Patch Day for september 2022 inneholder 7 nye bulletiner med CVSS-score til og med 7.8.

 


Se Microsoft [1], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • .NET and Visual Studio
 • .NET Framework
 • Azure Arc
 • Cache Speculation
 • HTTP.sys
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Visio
 • Microsoft Windows ALPC
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Network Device Enrollment Service (NDES)
 • Role: DNS Server
 • Role: Windows Fax Service
 • SPNEGO Extended Negotiation
 • Visual Studio Code
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Credential Roaming Service
 • Windows Defender
 • Windows Distributed File System (DFS)
 • Windows DPAPI (Data Protection Application Programming Interface)
 • Windows Enterprise App Management
 • Windows Event Tracing
 • Windows Group Policy
 • Windows IKE Extension
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • Windows ODBC Driver
 • Windows OLE
 • Windows Photo Import API
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Remote Procedure Call
 • Windows TCP/IP
 • Windows Transport Security Layer (TLS)

 

 • Adobe Animate
 • Adobe Bridge
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InCopy
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Experience Manager

 

 • SAP Business One
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (CMC)
 • SAP Access Control
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP NetWeaver Enterprise Portal (KMC)
 • SAP NetWeaver AS ABAP

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37969
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up