TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#060-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra WatchGuard og Juniper

02-07-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra WatchGuard. Totalt 2 CVE ble publisert av WatchGuard den 27.06.2024, begge er kategorisert som alvorlig (CVE-2024-5974 med CVSS-score 7.2 og CVE-2024-4944 med CVSS-score 7.8). WatchGuard har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1] [2]
   
 • Juniper SRX. Totalt 1 CVE ble publisert 01.07.2024, kategorisert som alvorlig (CVE-2024-21586 med CVSS-score 7.5/8.7). Sårbarheten gjør det mulig for en uautentisert angriper å forårsake tjenestenekt (DoS). Juniper har publisert nødvendige oppdateringer. [3]

 


Berørte produkter er:

 • WatchGuard Firebox Fireware OS < 12.10.4
 • WatchGuard Mobile VPN with SSL for Windows < 12.10.4
   
 • Juniper SRX Series med Junos OS 21.4 < 21.4R3-S7.9
 • Juniper SRX Series med Junos OS 22.1 < 22.1R3-S5.3
 • Juniper SRX Series med Junos OS 22.2 < 22.2R3-S4.11
 • Juniper SRX Series med Junos OS 22.3 < 22.3R3
 • Juniper SRX Series med Junos OS 22.4 < 22.4R3

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.watchguard.com/wgrd-psirt/advisory/wgsa-2024-00010
[2] https://www.watchguard.com/wgrd-psirt/advisory/wgsa-2024-00011
[3] https://supportportal.juniper.net/s/article/2024-07-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-Specific-valid-traffic-leads-to-a-PFE-crash-CVE-2024-21586?language=en_US
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up