TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#060-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Mozilla og i Chromium-baserte nettlesere

31-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Mozilla. Den 29.08.2023 publiserte Mozilla oppdateringer som retter 13 CVE i Firefox (5 er kategorisert som alvorlig), 6 CVE i Firefox ESR 102.15 (4 er kategorisert som alvorlig), 14 CVE i Firefox ESR 115.2 (5 er kategorisert som alvorlig), 6 CVE i Thunderbird 102.15 (4 er kategorisert som alvorlig) og 14 CVE i Thunderbird 115.2 (5 er kategorisert som alvorlig). [1]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 1 sårbarhet er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 29. august 2023» for Windows, Mac og Linux. Sårbarheten er kategorisert som alvorlig. Totalt 49 sårbarheter er rettet av Google i løpet av august 2023 for «Stable Channel Update for Desktop». Vær oppmerksom på at selv om feil nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [2]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Mozilla Firefox < 117.0
 • Mozilla Firefox ESR < 102.15
 • Mozilla Firefox ESR < 115.2
 • Mozilla Thunderbird < 102.15
 • Mozilla Thunderbird < 115.2
   
 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
[2] https://chromereleases.googleblog.com/search/label/Stable%20updates
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up