TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#059-2024] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i produkter fra Juniper satt opp i HA

01-07-2024

JustisCERT ønsker å varsle om en sårbarhet som berører produkter fra Juniper. Totalt 1 CVE ble publisert av Juniper den 27.06.2024, kategorisert som kritisk (CVE-2024-2973 med CVSS-score 10.0). Sårbarheten gjør det mulig for en angriper å ta full kontroll over berørte enheter ved å omgå funksjonen for API-autentisering. Sårbarheten berører kun Session Smart Route, Session Smart Conductor og WAN Assurance Router dersom disse er satt opp i «High Availability» (HA).

 

Juniper har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er:

 • Session Smart Router < 5.6.15
 • Session Smart Router 6.0 < 6.1.9-lts
 • Session Smart Router 6.2 < 6.2.5-sts
   
 • Session Smart Conductor < 5.6.15
 • Session Smart Conductor 6.0 < 6.1.9-lts
 • Session Smart Conductor 6.2 < 6.2.5-sts
   
 • WAN Assurance Router 6.0 < 6.1.9-lts
 • WAN Assurance Router 6.2 < 6.2.5-sts

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://supportportal.juniper.net/s/article/2024-06-Out-Of-Cycle-Security-Bulletin-Session-Smart-Router-SSR-On-redundant-router-deployments-API-authentication-can-be-bypassed-CVE-2024-2973?language=en_US
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up