TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#059-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i HPE Aruba switcher, Juniper Junos OS og VMware Aria Operations for Networks

30-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • HPE Aruba switcher. Totalt 3 CVE ble publisert 29.08.2023, hvor 1 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-39266 med CVSS-score 8.3). HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
    
 • Juniper Junos OS og Junos OS Evolved. Totalt 1 CVE ble publisert 29.08.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-4481 med CVSS-score 7.5). Juniper har publisert nødvendige oppdateringer. [2]
    
 • VMware Aria Operations for Networks. Totalt 2 CVE ble publisert 29.08.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-34039 med CVSS-score 9.8) og 1 som alvorlig (CVE-2023-20890 med CVSS-score 7.2). VMWare har publisert nødvendige oppdateringer. [3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Aruba 5400R Series Switches
 • Aruba 3810 Series Switches
 • Aruba 2920 Series Switches
 • Aruba 2930F Series Switches
 • Aruba 2930M Series Switches
 • Aruba 2530 Series Switches
 • Aruba 2540 Series Switches

    

 • Juniper Networks Junos OS < 23.4R1
 • Juniper Networks Junos OS Evolved < 23.4R1-EVO

  

 • VMware Aria Operations Networks 6.x < KB94152
 • VMware Aria Operations Networks < 6.11

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-013.txt
[2] https://supportportal.juniper.net/s/article/2023-08-29-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-and-Junos-OS-Evolved-A-crafted-BGP-UPDATE-message-allows-a-remote-attacker-to-de-peer-reset-BGP-sessions-CVE-2023-4481?language=en_US
[3] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0018.html
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up