TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#059-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco, VMware og GitLab

26-08-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Flere produkter fra Cisco. Totalt 5 CVE er rettet, hvor 4 er alvorlig (CVE-2022-20871, CVE-2022-20823, CVE-2022-20824 og CVE-2022-20921 med CVSS-score til og med 8.8) og 1 er viktig (CVE-2022-20865 med CVSS-score 6.7). Cisco har publisert oppdateringer til mange supporterte produkter, de resterende slippes senest i september 2022. [1]
   
 • VMware Tools. Sårbarheten er kategorisert som viktig (CVE 2022-31676 med CVSS-score 7.0) og gjør det mulig for en angriper med ikke-administrativ tilgang (til et operativsystem som benytter VMware Tools) å oppnå økte rettigheter. VMware har publisert oppdatering til berørt produkt. [2]
   
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE). 1 kritisk sårbarhet (CVE-2022-2884 med CVSS-Score 9.9). Sårbarheten tillater en autentisert bruker å fjernkjøre kode via import fra GitHub API endpoint. GitLab har publisert oppdateringer samt mitigerende tiltak til berørte produkter. [3]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Cisco ACI Multi-Site Orchestrator (MSO)
 • Cisco AsyncOS for Cisco Secure Web Appliance (virtual/HW appliance)
 • Firepower 1000 Series
 • Firepower 2100 Series
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 1000 Virtual Edge for VMware vSphere
 • Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Fabric Switches in ACI mode
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6400 Series Fabric Interconnect

 

 • VMware Tools for Windows < 12.1.0
 • VMware Tools for Linux < 10.3.25 og 12.1.0

 

 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 15.3.1, 15.2.3 og 15.1.5

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0024.html
[3] https://about.gitlab.com/releases/2022/08/22/critical-security-release-gitlab-15-3-1-released
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up