TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#058-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i GitLab CE/EE og i produkter fra Dell, Fortra, Progress og Check Point

27-06-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • GitLab CE/EE. Totalt 14 CVE ble publisert av GitLab den 26.06.2024, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-5655 med CVSS-score 9.6) og 3 som alvorlig (CVE-2024-4901, CVE-2024-4994 og CVE-2024-6323 med CVSS-score 7.5 - 8.7). GitLab har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Dell. Dell publiserte 26.06.2024 bulletin DSA-2024-250 (omfatter 65 CVE) og DSA-2024-280 (omfatter 48 CVE), begge er kategorisert som kritisk. Sårbarhetene berører Dell Avamar operativsystem. Dell har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2] [3]
   
 • Produkt fra Fortra. Totalt 1 CVE ble publisert 25.06.2024, kategorisert som kritisk (CVE-2024-5276 med CVSS-score 9.8). Fortra har publisert nødvendige oppdateringer til produktet FileCatalyst Workflow. [4]
   
 • Produkter fra Progress. Totalt 2 CVE ble publisert 25.06.2024, kategorisert som kritisk (CVE-2024-5805 og CVE-2024-5806, begge med CVSS-score 9.1). De kritiske sårbarhetene berører MOVEit Gateway og MOVEit Transfer. Progress har publisert oppdateringer og nødvendige mitigerende tiltak. [5] [6]
   
 • Produkter fra Check Point. Den 25.06.2024 kom det ytterligere informasjon om mitigerende tiltak for å forhindre utnyttelse av CVE-2024-24919 (se også JustisCERT-varsel #050-2024 fra 29.05.2024). Sårbarheten berører Check Point Security Gateway som benytter Remote Access VPN og/eller «Mobile Access» software blade. Sårbarheten blir aktivt utnyttet. Check Point har publisert oppdateringer i flere omganger og har nå igjen utvidet listen over mitigerende tiltak som de anbefaler å innføre. [7]

 


Berørte produkter er:

 • GitLab CE/EE < 17.1.1
 • GitLab CE/EE < 17.0.3
 • GitLab CE/EE < 16.11.5
   
 • Dell Avamar operating system for Dell Avamar Data Store Gen5A
 • Dell Avamar operating system for Dell Avamar Data Store Gen4T
 • Dell Avamar operating system for Dell Power Protect DP Series (Integrated Data Protection Appliance (IDPA))
 • Dell Avamar operating system for Avamar Virtual Edition for VMware ESXi and vSphere
 • Dell Avamar operating system for Avamar Virtual Edition for Hyper-V
 • Dell Avamar operating system for Avamar Virtual Edition for KVM/Open Stack KVM
   
 • Fortra FileCatalyst Workflow < 5.1.6 Build 139
   
 • Progress MOVEit Gateway 2024.x.x < 2024.0.1
 • Progress MOVEit Transfer < 2024.0.2
 • Progress MOVEit Transfer < 2023.1.6
 • Progress MOVEit Transfer < 2023.0.11
   
 • Check Point Security Gateway som benytter Remote Access VPN og/eller «Mobile Access» software blade
  • Check Point CloudGuard Network Security
  • Check Point Quantum Maestro
  • Check Point Quantum Scalable Chassis
  • Check Point Quantum Security Gateway
  • Check Point Quantum Spark Appliances

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [8]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [9]

 


Kilder:
[1] https://about.gitlab.com/releases/2024/06/26/patch-release-gitlab-17-1-1-released/
[2] https://www.dell.com/support/kbdoc/no-no/000226426/dsa-2024-250-security-update-for-dell-avamar-dell-integrated-data-protection-appliance-idpa-security-update-for-multiple-vulnerabilities
[3] https://www.dell.com/support/kbdoc/no-no/000226407/dsa-2024-280-security-update-for-dell-avamar-and-dell-avamar-virtual-edition-multiple-security-vulnerabilities
[4] https://www.fortra.com/security/advisory/fi-2024-008
[5] https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Gateway-Critical-Security-Alert-Bulletin-June-2024-CVE-2024-5805
[6] https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Product-Security-Alert-Bulletin-June-2024-CVE-2024-5806
[7] https://support.checkpoint.com/results/sk/sk182336
[8] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[9] https://www.cisa.gov/shields-up