TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#058-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i WinRAR, 7-Zip og i produkter fra Cisco og HPE Aruba

25-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • WinRAR. Totalt 2 CVE ble publiserte 24.08.2023, WinRAR har kategorisert begge som kritisk (CVE-2023-40477 og CVE-2023-38831). WinRAR har publisert nødvendig oppdatering. [1]
   
 • 7-Zip. Totalt 2 CVE ble publisert 23.08.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-40481 og CVE-2023-31102, begge med CVSS-score 7.8). 7-Zip har publisert nødvendig oppdatering. [2][3]
   
 • Produkter fra Cisco. Totalt 6 CVE ble publisert 23.08.2023, hvor 3 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-20168, CVE-2023-20169 og CVE-2023-20200 med CVSS-score til og med 7.7). Noen av sårbarhetene kan kun utnyttes dersom berørte funksjoner er tatt i bruk/konfigurert. Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [4]
   
 • Produkter fra HPE Aruba. Totalt 20 CVE ble publisert 22.08.2023, hvor 8 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.1). HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [5]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • WinRAR < 6.23

 

 • 7-Zip < 23.01

 

 • Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)
 • Cisco Firepower 1000 Series
 • Cisco Firepower 2100 Series
 • Cisco Firepower 4100 Series
 • Cisco Firepower 9300 Security Appliances
 • Cisco MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Cisco Nexus 1000 Virtual Edge for VMware vSphere
 • Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Cisco Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Cisco Nexus 3000 Series Switches
 • Cisco Nexus 5500 Platform Switches
 • Cisco Nexus 5600 Platform Switches
 • Cisco Nexus 6000 Series Switches
 • Cisco Nexus 7000 Series Switches
 • Cisco Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Cisco Secure Firewall 3100 Series
 • Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnects

 

 • HPE Aruba EdgeConnect SD-WAN Orchestrator < 9.3.1
 • HPE Aruba EdgeConnect SD-WAN Orchestrator < 9.2.6
 • HPE Aruba EdgeConnect SD-WAN Orchestrator < 9.1.8

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://www.win-rar.com/singlenewsview.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=232&cHash=c5bf79590657e32554c6683296a8e8aa
[2] https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1164/
[3] https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1165/
[4] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[5] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-012.txt
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up