TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#057-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Juniper Networks

21-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere produkter fra Juniper Networks. Totalt 1 bulletin ble publisert 17.08.2023 og Juniper har kategorisert denne som kritisk med CVSS-score 9.8. De 4 sårbarhetene (CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846 og CVE-2023-36847) har hver for seg en CVSS-score på 5.3, men samlet gjør disse det mulig for en uautentisert angriper å kjøre kode på et berørt system.

 

Juniper Networks har publisert nødvendige oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Juniper Networks Junos OS on SRX Series:
  • All versions < 20.4R3-S8
  • 21.2 versions < 21.2R3-S6
  • 21.3 versions < 21.3R3-S5
  • 21.4 versions < 21.4R3-S5
  • 22.1 versions < 22.1R3-S3
  • 22.2 versions < 22.2R3-S2
  • 22.3 versions < 22.3R2-S2, 22.3R3
  • 22.4 versions < 22.4R2-S1, 22.4R3
 • Juniper Networks Junos OS on EX Series:
  • All versions < 20.4R3-S8
  • 21.2 versions < 21.2R3-S6
  • 21.3 versions < 21.3R3-S5
  • 21.4 versions < 21.4R3-S4
  • 22.1 versions < 22.1R3-S3
  • 22.2 versions < 22.2R3-S1
  • 22.3 versions < 22.3R2-S2, 22.3R3
  • 22.4 versions < 22.4R2-S1, 22.4R3

 
 
Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 
 
Kilder:
[1] https://supportportal.juniper.net/s/article/2023-08-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-and-EX-Series-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web-can-be-combined-to-allow-a-preAuth-Remote-Code-Execution?language=en_US 
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up