TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#057-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for august 2022

10-08-2022

Microsoft har publisert 121 bulletiner for august 2022 hvor 17 er vurdert som kritisk og 102 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på nulldagssårbarheten i Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT), CVE-2022-34713 (CVSS-score 7.8) som berører Windows klient og server [2]. Utnyttelse av sårbarheten gjør det mulig for en angriper å kjøre vilkårlig kode [3] og Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet. JustisCERT minner også om viktigheten av å oppdatere alle on-prem installasjoner av Exchange da blant annet 3 kritiske sårbarheter (CVE-2022-24516, CVE-2022-24477 og CVE-2022-21980 som alle har CVSS-score 8.0) er rettet i August 2022 Exchange Server Security Updates. I tillegg har Microsoft rettet 25 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Microsoft Exchange Cumulative oppdateringer (CU) slippes ca hver 3. måned. Virksomheter med on-prem Exchange må alltid benytte siste eller nest siste CU for å motta sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-command ExSetup | %{$_.Fileversioninfo}» eller «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [4]

 

Siste tilgjengelig CU for on-prem Exchange er pr 9. august 2022:

 • Exchange Server 2019 CU12, august 2022 update (Build number 15.2.1118.12/15.02.1118.012) 
 • Exchange Server 2016 CU23, august 2022 update (Build number 15.1.2507.12/15.01.2507.012)
 • Exchange Server 2013 CU23, august 2022 update (Build number 15.0.1497.40/15.00.1497.040)

 

Adobe har publisert 5 bulletiner som dekker 25 CVE hvor 15 er vurdert som kritiske og 9 som viktige. Adobe Acrobat og Reader er berørt av 7 sårbarheter, Adobe Commerce av 7, Adobe FrameMaker av 6, Adobe Illustrator av 4 og Adobe Premiere Elements av 1 (CVSS-score 3.5 – 9.1). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

 

Se Microsoft [1] og Adobe [5] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • .NET Core
 • Active Directory Domain Services
 • Azure Batch Node Agent
 • Azure Real Time Operating System
 • Azure Site Recovery
 • Azure Sphere
 • Microsoft ATA Port Driver
 • Microsoft Bluetooth Driver
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT)
 • Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Role: Windows Fax Service
 • Role: Windows Hyper-V
 • System Center Operations Manager
 • Visual Studio
 • Windows Bluetooth Service
 • Windows Canonical Display Driver
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Defender Credential Guard
 • Windows Digital Media
 • Windows Error Reporting
 • Windows Hello
 • Windows Internet Information Services
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows Local Security Authority (LSA)
 • Windows Network File System
 • Windows Partition Management Driver
 • Windows Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Secure Boot
 • Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
 • Windows Storage Spaces Direct
 • Windows Unified Write Filter
 • Windows WebBrowser Control
 • Windows Win32K

 

 • Adobe Acrobat og Reader
 • Adobe Commerce
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Premiere Elements

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Sørg for at alle on-prem Exchange-installasjoner har august 2022 Security Update (SU) installert [4] og at Windows Extended Protection er aktivert på Exchange-servere der det er anbefalt av Microsoft [6]
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [7]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [8]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [9]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-34713
[3] https://justiscert.no/[justiscert-varsel]-[043-2022]-[tlphvit]-nulldagssarbarhet-i-microsoft-windows-support-diagnostic-tool-msdt
[4] https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[5] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[6] https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/released-august-2022-exchange-server-security-updates/ba-p/3593862
[7] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[8] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[9] https://www.cisa.gov/shields-up