TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#056-2023] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i produkter fra Dell

10-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere produkter fra Dell. Totalt 18 nye bulletiner er publisert i perioden 01.08.2023-10.08.2023, hvor 9 er kategorisert som kritisk og 3 som alvorlig. Hver enkelt bulletin kan omfatte mange CVE.

 

Dell har publisert nødvendige oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Dell Avamar
 • Dell NetWorker Virtual Edition (NVE)
 • Dell PowerProtect DP Series Appliance/Dell Integrated Data Protection Appliance (IDPA)
 • Dell Container Storage Modules < 1.7.1
 • Dell PowerProtect Cyber Recovery < 19.14.0.2
 • Dell EMC Connectrix B-Series (Connectrix FOS)
 • Dell EMC Networking MX Series Switches
 • Dell Connectrix (Brocade)
 • Dell SmartFabric OS10
 • Dell EMC Enterprise SONiC OS
 • Dell SmartFabric Storage Software
 • Dell PowerEdge Server
 • Dell CyberSense Index Engines < 8.3

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.dell.com/support/security
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up