TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#055-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for august 2023

08-08-2023

Microsoft har publisert 74 nye bulletiner for august 2023 hvor 6 er vurdert som kritisk og 68 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet Microsoft Teams, Microsoft Message Queuing og Microsoft Outlook. I tillegg har Microsoft rettet 31 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

 

Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Exchange-sårbarhetene som er rettet har CVSS-score til og med 9.8. Vær oppmerksom på at fjerning av sårbarheten CVE-2023-21709 krever både installasjon av august 2023 oppdatering og kjøring av Microsoft-script/PowerShell-kommando på alle Exchange-servere [2].

 

JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [3]
 
Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 8. august 2023:

 • Exchange Server 2019 CU13, Aug23SU (Build number 15.2.1258.23/15.02.1258.023) 
 • Exchange Server 2016 CU23, Aug23SU (Build number 15.1.2507.31/15.01.2507.031)
 • Exchange Server 2013 (end of life, får ikke oppdatering)

 


Adobe har publisert 4 bulletiner som dekker 37 CVE hvor 18 er vurdert som kritisk (CVSS-score 7.8 - 9.1). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarhetene berører Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Commerce og Adobe Dimension.

 

SAP Security Patch Day for august 2023 inneholder 15 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.8 (kritisk).

 


Se Microsoft [1] [2] [3], Adobe [4] og SAP [5] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • .NET Core
 • .NET Framework
 • ASP.NET and Visual Studio
 • Azure Arc
 • Azure DevOps
 • Azure HDInsights
 • Dynamics Business Central Control
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Visio
 • Microsoft Teams
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Reliability Analysis Metrics Calculation Engine
 • Role: Windows Hyper-V
 • SQL Server
 • Tablet Windows User Interface
 • Windows Bluetooth A2DP driver
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Cryptographic Services
 • Windows Defender
 • Windows Fax and Scan Service
 • Windows Group Policy
 • Windows HTML Platform
 • Windows Kernel
 • Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • Windows Message Queuing
 • Windows Mobile Device Management
 • Windows Projected File System
 • Windows Reliability Analysis Metrics Calculation Engine
 • Windows Smart Card
 • Windows System Assessment Tool
 • Windows Wireless Wide Area Network Service

  

 • Adobe Acrobat and Reader
 • Adobe Commerce
 • Adobe Dimension
 • Adobe XMP Toolkit SDK

 

 • SAP Business One
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite
 • SAP Commerce
 • SAP Commerce Cloud
 • SAP Host Agent 
 • SAP Message Server
 • SAP NetWeaver AS ABAP and ABAP Platform
 • SAP NetWeaver Process Integration
 • SAP PowerDesigner
 • SAP Supplier Relationship Management

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [6]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [7]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [8]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21709
[3] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[4] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[5] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[6] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[7] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[8] https://www.cisa.gov/shields-up