TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#054-2023] [TLP:CLEAR] Alvorlige sårbarheter i PaperCut NG/MF

07-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om flere sårbarheter i PaperCut NG og PaperCut MF (programvare for administrasjon av utskrift, kopiering og skanning). Totalt 3 CVE ble publisert av PaperCut 08.06.2023, hvor 2 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-31046 med CVSS-score 7.2 og CVE-2023-2533 med CVSS-score 7.9) [1]. Totalt 2 CVE ble publisert av PaperCut 25.07.2023, begge kategorisert som alvorlig (CVE-2023-3486 med CVSS-score 7.2 og CVE-2023-39143 med CVSS-score 8.4).

 

PaperCut har publisert nødvendige oppdateringer [2] og anbefalinger for å sikre PaperCut NG/MF-servere bedre [3].
 
 
Berørte produkter er blant annet: 

 • PaperCut NG < 22.1.3
 • PaperCut MF < 22.1.3Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]Kilder:
[1] https://www.papercut.com/kb/Main/SecurityBulletinJune2023
[2] https://www.papercut.com/kb/Main/SecurityBulletinJuly2023
[3] https://www.papercut.com/kb/Main/SecureYourPaperCutServer
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up