TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#053-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra F5, HPE Aruba og Mozilla

02-08-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Flere produkter fra F5. Totalt 7 CVE ble publisert i F5 sine kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer 02.08.2023, hvor 3 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 7.1 - 7.8) og 4 som viktig (CVSS-score 4.3 - 6.0). F5 har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1] [2]
   
 • HPE Aruba CX-switcher. Totalt 1 CVE ble publisert 01.08.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-3718 med CVSS-score 8.8). Sårbarheten gjør det mulig for en angriper å kompromittere berørte CX-switcher. Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [3]
   
 • Produkter fra Mozilla. Den 01.08.2023 publiserte Mozilla oppdateringer som retter 14 CVE i Firefox 116 (9 er kategorisert som alvorlig), 11 CVE i Firefox ESR 115.1 (8 er kategorisert som alvorlig) og 9 CVE i Firefox ESR 102.14 (7 er kategorisert som alvorlig). [4]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • F5 BIG-IP
 • F5 BIG-IP APM
 • F5 BIG-IP Edge Client for macOS
 • F5 BIG-IP Edge Client for Windows
 • F5 BIG-IQ Centralized Management
 • F5 F5OS-A

 

 • Aruba CX 10000 Switch Series
 • Aruba CX 9300 Switch Series
 • Aruba CX 8400 Switch Series
 • Aruba CX 8360 Switch Series
 • Aruba CX 8325 Switch Series
 • Aruba CX 8320 Switch Series
 • Aruba CX 6400 Switch Series
 • Aruba CX 6300 Switch Series
 • Aruba CX 6200 Switch Series
 • Aruba CX 6100 Switch Series
 • Aruba CX 6000 Switch Series
 • Aruba CX 4100i Switch Series

 

 • Mozilla Firefox < 116.0
 • Mozilla Firefox ESR < 115.1
 • Mozilla Firefox ESR < 102.14

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K12201527
[2] https://my.f5.com/manage/s/article/K000135479
[3] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-010.txt
[4] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up