TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#052-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i PHP og Fortra Tripwire Enterprise

07-06-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • PHP. Oppdateringer som retter blant annet 3 CVE ble publisert av PHP Group den 06.06.2024, hvor 1 er kategorisert som alvorlig/kritisk (CVE-2024-4577) og 2 som viktig/alvorlig (CVE-2024-5458 og CVE-2024-5585). PHP Group anbefaler å oppdatere til siste utgivelse av en støttet versjon. [1]
   
 • Tripwire Enterprise fra Fortra. Totalt 1 CVE ble publisert 03.06.2024, kategorisert som kritisk (CVE-2024-4332 med CVSS-score 9.8). Fortra har publisert nødvendig oppdatering. [2]

 


Berørte produkter er:

 • PHP < 8.3.8
 • PHP < 8.2.20
 • PHP < 8.1.29
   
 • Fortra Tripwire Enterprise < 9.1.1

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.php.net/downloads.php
[2] https://www.fortra.com/security/advisory/fi-2024-006
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up