TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#052-2023] [TLP:CLEAR] Ny sårbarhet i Ivanti Endpoint Manager (MobileIron Core)

31-07-2023

JustisCERT ønsker å varsle om en ny sårbarhet som berører Ivanti Endpoint Manager (EPPM), tidligere kjent som MobileIron Core. Totalt 1 CVE ble publisert av Ivanti 28.07.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-35081 med CVSS-score 7.2).

 

Ivanti har publisert nødvendige oppdateringer til supporterte produkter. [1] [2]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Ivanti Endpoint Manager < 11.8.1.2
 • Ivanti Endpoint Manager < 11.9.1.2
 • Ivanti Endpoint Manager < 11.10.0.3

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.ivanti.com/blog/cve-2023-35081-new-ivanti-epmm-vulnerability
[2] https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Arbitrary-File-Write-CVE-2023-35081?language=en_US
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up