TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#051-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra HPE Aruba

26-07-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører HPE Aruba aksesspunkt som kjører InstantOS/ArubaOS. Totalt 4 CVE ble publisert av HPE Aruba 25.07.2023 hvor 3 av disse er kategorisert som kritisk (CVE-2023-35980, CVE-2023-35981 og CVE-2023-35982 med CVSS-score til og med 9.8) og 1 som alvorlig (CVE-2022-25667 med CVSS-score 7.5). 

 

Aruba har publisert nødvendige oppdateringer til supporterte produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • ArubaOS < 10.4.0.2
 • InstantOS < 8.11.1.1
 • InstantOS < 8.10.0.7
 • InstantOS < 8.6.0.21
 • InstantOS < 6.5.4.25
 • InstantOS < 6.4.4.8-4.2.4.22
 • ArubaOS 10.3.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • InstantOS 8.9.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • InstantOS 8.8.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • InstantOS 8.7.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • InstantOS 8.5.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • InstantOS 8.4.x.x (end of life, får ikke oppdatering)

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-009.txt
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up