TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#050-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarhet i Check Point Security Gateway

29-05-2024

JustisCERT ønsker å varsle om en sårbarhet i Check Point Security Gateway. 1 CVE ble publisert av Check Point den 26.05.2024, kategorisert som alvorlig (CVE-2024-24919 med CVSS-score 7.5 oppjustert til 8.6). Sårbarheten berører Check Point Security Gateway dersom Remote Access VPN og/eller «Mobile Access» software blade er i bruk. Sårbarheten er observert aktivt utnyttet og Check Point anbefaler virksomheter å oppdatere berørte produkter omgående eller skru av berørte funksjoner.

 

Check Point publiserte 28.05.2024 oppdateringer til støttede produkter samt mitigerende tiltak [1]. Flere detaljer er publisert av mnemonic [2] og Rapid7 [3].

 


Berørte produkter er:

 • Check Point Security Gateway som benytter Remote Access VPN og/eller «Mobile Access» software blade
  • Check Point Quantum Security Gateway
  • Check Point CloudGuard Network Security
  • Check Point Quantum Maestro
  • Check Point Quantum Scalable Chassis
  • Check Point Quantum Spark Appliances

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://support.checkpoint.com/results/sk/sk182336

[2] https://www.mnemonic.io/no/resources/blog/advisory-check-point-remote-access-vpn-vulnerability-cve-2024-24919/

[3] https://www.rapid7.com/blog/post/2024/05/30/etr-cve-2024-24919-check-point-security-gateway-information-disclosure/
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up