TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#050-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for juli 2022

13-07-2022

Microsoft har publisert 84 bulletiner for juli 2022 hvor 4 er vurdert som kritisk og 80 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på nulldagssårbarheten i Windows-komponenten CSRSS (Client Server Runtime Subsystem), CVE-2022-22047 (CVSS-score 7.8) som berører Windows klient og server [2]. Utnyttelse av sårbarheten gjør det mulig for en angriper å tilegne seg SYSTEM-rettigheter. Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 15 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 4 bulletiner som dekker 27 CVE hvor 18 er vurdert som kritiske og 9 som viktige. Adobe Acrobat og Reader er berørt av 22 sårbarheter, Adobe Character og Animator av 2, Adobe Photoshop av 2 og RoboHelp av 1 (CVSS-score 5.5 – 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

Se Microsoft [1] og Adobe [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • AMD CPU Branch
 • Azure Site Recovery
 • Azure Storage Library
 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Open Source Software
 • Role: DNS Server
 • Role: Windows Fax Service
 • Role: Windows Hyper-V
 • Skype for Business og Microsoft Lync
 • Windows Active Directory
 • Windows Advanced Local Procedure Call
 • Windows BitLocker
 • Windows Boot Manager
 • Windows Client/Server Runtime Subsystem
 • Windows Connected Devices Platform Service
 • Windows Credential Guard
 • Windows Fast FAT Driver
 • Windows Fax and Scan Service
 • Windows Group Policy
 • Windows IIS
 • Windows Kernel
 • Windows Media
 • Windows Network File System
 • Windows Performance Counters
 • Windows Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Windows Portable Device Enumerator Service
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows Security Account Manager
 • Windows Server Service
 • Windows Shell
 • Windows Storage
 • XBox

 

 • Adobe Acrobat og Reader
 • Adobe Character og Animator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe RoboHelp

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-22047
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up