TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#049-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Fortinet, Cisco og OpenSSL

07-07-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Flere produkter fra Fortinet. Totalt 11 CVE, hvor 4 er alvorlig (CVE-2021-43072, CVE-2021-41031, CVE-2022-30302 og CVE-2022-26117), 6 er viktig (CVE-2022-26120, CVE-2022-27483, CVE-2022-29057, CVE-2022-26118, CVE-2021-44170 og CVE-2021-42755) og 1 er lav (CVE-2022-23438) med CVSS-score til og med 8.0. Fortinet har publisert oppdateringer til supporterte produkter. [1]
 • Flere produkter fra Cisco. Totalt 10 CVE, hvor 2 er kritisk (CVE-2022-20812 og CVE-2022-20813), 1 er alvorlig (CVE-2022-20808) og 7 er viktig (CVE-2022-20752, CVE-2022-20862, CVE-2022-20859, CVE-2022-20768, CVE-2022-20815, CVE-2022-20800 og CVE-2022-20791) med CVSS-score til og med 9.0. Cisco har publisert oppdateringer til supporterte produkter. [2]
 • OpenSSL. Totalt 2 CVE, hvor 1 er alvorlig (CVE-2022-2274) og 1 er viktig (CVE-2022-2097). OpenSSL har publisert nødvendige oppdateringer. 
  Vær oppmerksom på at OpenSSL kan være integrert i mange produkter/løsninger (f.eks. webløsninger, appliance-enheter, proxyer osv) som dermed også kan være sårbare, men som ikke kan oppdateres direkte fra OpenSSL. Følg derfor med på om produkter/løsninger som virksomheten benytter er berørt og installer oppdatering(er) dersom produsent/leverandør publiseres dette. [3]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • FortiADC (CVSS-score 5.1)
 • FortiAnalyzer (CVSS-score 6.5-7.4)
 • FortiClient (Windows) (CVSS-score 7.8)
 • FortiDeceptor (CVSS-score 7.9)
 • FortiEDR (CVSS-score 5.1)
 • Fortimanager (CVSS-score 6.5-7.4)
 • FortiNAC (CVSS-score 8.0)
 • FortiOS (CVSS-score 3.9-7.4)
 • FortiProxy (CVSS-score 4.2- 7.4)
 • FortiRecorder (CVSS-score 4.2)
 • FortiSwitch (CVSS-score 4.2)
 • FortiVoiceEnterprise (CVSS-score 4.2) 

 

 • Cisco Expressway Series Software (CVSS-score 9.0)
 • Cisco TelePresence VCS (CVSS-score 9.0)
 • Cisco Smart Software Manager On-Prem og Satellite (CVSS-score 7.7)
 • Cisco Unified Communications Manager, SME og IM&P (CVSS-score 4.3-6.5)
 • Cisco Unity Connection (CVSS-score 5.3-6.5)
 • Cisco TelePresence CE Software (CVSS-score 4.9)
 • Cisco RoomOS Software (in Cloud-Aware On-Premises operation) (CVSS-score 4.9)

 

 • OpenSSL < 1.1.1q
 • OpenSSL < 3.0.5

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt?date=07-2022
[2] https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[3] https://www.openssl.org/news/secadv/20220705.txt
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up