TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#047-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco og VMware (Broadcom)

16-05-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Cisco. Totalt 8 bulletiner ble publisert av Cisco den 15.05.2024, hvor 3 er kategorisert som alvorlig (omfatter CVE-2024-20326, CVE-2024-20389 og CVE-2024-20366, alle med CVSS-score 7.8) og 5 som viktig. De alvorlige sårbarhetene berører Cisco ConfD CLI og Cisco Crosswork Network Services Orchestrator (NSO). Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra VMware (Broadcom). Totalt 4 CVE ble publisert av VMware (Broadcom) den 14.05.2024, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-22267 med CVSS-score 9.3). VMware har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]

 


Berørte produkter er:

 • Cisco AppDynamics Network Visibility Agent
 • Cisco ConfD
 • Cisco Crosswork Network Services Orchestrator (NSO)
 • Cisco NSO Tail-f High Availability Cluster Communications (HCC) function pack
 • Cisco Secure Client for Windows (med Network Access Manager modulen installert)
 • Cisco Secure Email and Web Manager
 • Cisco Secure Email Gateway
 • Cisco Secure Web Appliance
   
 • VMware (Broadcom) Workstation Pro/Player < 17.5.2
 • VMware (Broadcom) Fusion < 13.5.2

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/SecurityAdvisories/0/24280
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up