TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#047-2023] [TLP:CLEAR] Kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer fra Oracle - Juli 2023

19-07-2023

Oracle publiserte 18.07.2023 sine kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer [1]. Det er totalt 508 nye sårbarheter som rettes, flere er kategorisert som kritiske. 372 av sårbarhetene kan utnyttes uten autentisering. Høyeste CVSS-score er 9.8 og berører blant annet produktene Oracle Utilities Applications, Oracle Supply Chain, Oracle Siebel CRM, Oracle Retail Applications, Oracle PeopleSoft, Oracle Hospitality Applications, Oracle JD Edwards, Oracle Hyperion, Oracle Financial Services Applications, Oracle Enterprise Manager, Oracle Communications, Oracle Analytics, Oracle Fusion Middleware og Oracle MySQL.

 

JustisCERT anbefaler systemeiere å undersøke om de har sårbare Oracle-produkter og sørge for at disse blir oppdatert.

 


Berørte produkter er:

 • Se Oracle sin nettside [2] for en fullstendig liste over berørte produkter

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.oracle.com/security-alerts
[2] https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2023.html
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up