TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#046-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Fortinet og HPE Aruba Networking

15-05-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Fortinet. Totalt 17 bulletiner (omfatter 20 CVE) ble publisert av FortiGuard Labs den 14.05.2024, hvor 4 er kategorisert som alvorlig (omfatter CVE-2024-23105, CVE-2024-21760, CVE-2024-23667, CVE-2024-23668, CVE-2024-23669, CVE-2024-23670 og CVE-2024-31491 med CVSS-score 7.1 - 8.6). De alvorlige sårbarhetene berører FortiPortal, FortiSOAR, FortiWebManager og FortiSandbox. Fortinet har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • HPE Aruba Access Points. Totalt 18 CVE ble publisert av HPE Aruba Networking den 14.05.2024, hvor 8 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-31466, CVE-2024-31467, CVE-2024-31468, CVE-2024-31469, CVE-2024-31470, CVE-2024-31471, CVE-2024-31472 og CVE-2024-31473, alle med CVSS-score 9.8). HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]

 


Berørte produkter er:

 • Fortinet FortiADC
 • Fortinet FortiAuthenticator
 • Fortinet FortiNAC
 • Fortinet FortiOS
 • Fortinet FortiPAM
 • Fortinet FortiPortal
 • Fortinet FortiProxy
 • Fortinet FortiSandbox
 • Fortinet FortiSOAR
 • Fortinet FortiSwitchManager
 • Fortinet FortiVoice
 • Fortinet FortiWeb
 • Fortinet FortiWebManager
   
 • HPE Aruba ArubaOS < 10.6.0.0
 • HPE Aruba ArubaOS < 10.5.1.1
 • HPE Aruba ArubaOS < 10.4.1.1
 • HPE Aruba InstantOS < 8.12.0.0
 • HPE Aruba InstantOS < 8.11.2.2
 • HPE Aruba InstantOS < 8.10.0.11
 • HPE Aruba InstantOS < 8.6.0.24
 • HPE Aruba ArubaOS 10.3.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 8.9.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 8.8.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 8.7.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 8.5.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 8.4.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 6.5.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)
 • HPE Aruba InstantOS 6.4.x.x (End of Maintenance, får ikke oppdatering)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt
[2] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-006.txt
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up