TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#046-2023] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i produkter fra Adobe og Citrix, alvorlige sårbarheter i produkter fra Zyxel

18-07-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Adobe ColdFusion. Totalt 1 CVE ble publisert 14.07.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-38203 med CVSS-score 9.8). Utnyttelseskode er tilgjengelig. [1]
   
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway. Totalt 3 CVE ble publisert 18.07.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-3519 med CVSS-score 9.8) og 2 som alvorlig (CVE-2023-3466 med CVSS-score 8.3 og CVE-2023-3467 med CVSS-score 8.0). Den kritiske sårbarheten blir aktivt utnyttet og Citrix anbefaler å oppgradere berørte systemer umiddelbart. Berørte systemer som ikke kan oppgraderes bør kobles fra nett. Citrix har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Flere produkter fra Zyxel. Totalt 7 CVE ble publisert 18.07.2023, hvor 6 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-28767, CVE-2023-33011, CVE-2023-33012, CVE-2023-34138, CVE-2023-34139, CVE-2023-34141 med CVSS-score til og med 8.8). Zyxel har publisert oppdateringer til berørte produkter. [3]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Adobe ColdFusion 2018 < Update 18
 • Adobe ColdFusion 2021 < Update 8
 • Adobe ColdFusion 2023 < Update 2

   

 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 13.1 < 13.1-49.13
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 13.0 < 13.0-91.13
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 12.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • Citrix NetScaler ADC 13.1-FIPS < 13.1-37.159
 • Citrix NetScaler ADC 12.1-FIPS < 12.1-55.297
 • Citrix NetScaler ADC 12.1-NDcPP < 12.1-55.297

  

 • Zyxel ATP < ZLD V5.37
 • Zyxel USG FLEX < ZLD V5.37
 • Zyxel VPN < ZLD V5.37
 • Zyxel NXC2500
 • Zyxel NXC5500

 
 
Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb23-41.html
[2] https://support.citrix.com/article/CTX561482/citrix-adc-and-citrix-gateway-security-bulletin-for-cve20233519-cve20233466-cve20233467
[3] https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories/zyxel-security-advisory-for-multiple-vulnerabilities-in-firewalls-and-wlan-controllers
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up