TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#046-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for juni 2022

15-06-2022

Microsoft har publisert 56 bulletiner for juni 2022 hvor 3 er vurdert som kritisk og 53 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på oppdateringen til Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT), CVE-2022-30190 «Follina» (CVSS-score 7.8) [2]. Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet og at fungerende kode for utnyttelse foreligger. I tillegg har Microsoft rettet 36 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 6 bulletiner som dekker 46 CVE hvor 40 er vurdert som kritiske og 5 som viktige. Adobe Animate er berørt av 1 sårbarhet, Adobe Bridge av 12, Adobe Illustrator av 17, Adobe InCopy av 8, Adobe InDesign av 7 og RoboHelp Server av 1 (CVSS-score 5.5 – 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

Se Microsoft [1] og Adobe [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Microsoft .NET and Visual Studio
 • Azure OMI
 • Azure Real Time Operating System
 • Azure Service Fabric Container
 • Intel
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Windows ALPC
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft Remote Volume Shadow Copy Service (RVSS)
 • Role: Windows Hyper-V
 • Microsoft SQL Server
 • Windows Ancillary Function Driver for WinSock
 • Windows App Store
 • Windows Autopilot
 • Windows Container Isolation FS Filter Driver
 • Windows Container Manager Service
 • Windows Defender
 • Windows Encrypting File System (EFS)
 • Windows File History Service
 • Windows Installer
 • Windows iSCSI
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • Windows Local Security Authority Subsystem Service
 • Windows Media
 • Windows Network Address Translation (NAT)
 • Windows Network File System
 • Windows PowerShell
 • Windows SMB
 • Microsoft Edge (Chromium-based)

 

 • Adobe Animate
 • Adobe Bridge
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InCopy
 • Adobe InDesign
 • Adobe RoboHelp Server

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30190
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up