TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#045-2024] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for mai 2024

15-05-2024

Microsoft sin oppdatering for mai 2024 retter 59 Microsoft CVE, hvor 1 er vurdert som kritisk og 57 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører Microsoft Sharepoint (CVE-2024-30044 med CVSS-score 8.8). I tillegg har Microsoft rettet 30 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]
 
Adobe har publisert 8 bulletiner som dekker 24 CVE hvor 26 er vurdert som kritisk (CVSS-score til og med 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarhetene berører Adobe Acrobat og Reader, Adobe Aero, Adobe Animate, Adobe Dreamweaver, Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator og Adobe Substance3D Painter.
 
SAP Security Patch Day for mai 2024 inneholder 14 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.8 (kritisk).
 
 
Se Microsoft [1], Adobe [2] og SAP [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er:

 •  .NET and Visual Studio
 • Azure Migrate
 • Microsoft Bing
 • Microsoft Brokering File System
 • Microsoft Dynamics 365 Customer Insights
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows SCSI Class System File
 • Microsoft Windows Search Component
 • Power BI
 • Visual Studio
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows CNG Key Isolation Service
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Cryptographic Services
 • Windows Deployment Services
 • Windows DHCP Server
 • Windows DWM Core Library
 • Windows Hyper-V
 • Windows Kernel
 • Windows Mark of the Web (MOTW)
 • Windows Mobile Broadband
 • Windows MSHTML Platform
 • Windows NTFS
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)
 • Windows Task Scheduler
 • Windows Win32K – GRFX
   
 • Adobe Acrobat og Reader
 • Adobe Aero
 • Adobe Animate
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Substance3D Designer
 • Adobe Substance3D Painter
   
 • SAP Bank Account Management
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Webservices)
 • SAP CX Commerce
 • SAP Enable Now Manager
 • SAP Global Label Management (GLM)
 • SAP My Travel Requests
 • SAP NetWeaver Application Server ABAP and ABAP Platform
 • SAP Replication Server
 • SAP S/4 HANA (Manage Bank Statement Reprocessing Rules)
 • SAP S/4HANA (Document Service Handler for DPS)
 • SAP UI5 (PDFViewer)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-May
[2] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[3] https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news/may-2024.html
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up