TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#045-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Citrix, Cisco, Juniper og SonicWall

13-07-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Citrix. Totalt 2 CVE ble publisert 11.07.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-24492 med CVSS-score 9.6) og en som alvorlig (CVE-2023-24491 med CVSS-score 7.8). Sårbarhetene berører henholdsvis Citrix Secure Access-klient for Ubuntu (tidligere kjent som Citrix Gateway VPN-klient for Ubuntu) og Citrix Secure Access-klient for Windows. Begge klientene distribueres fra SSL VPN-funksjonen i Citrix ADC/Citrix Gateway. Citrix har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Cisco SD-WAN vManage. Totalt 1 CVE ble publisert 12.07.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-20214 med CVSS-score 9.1). Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Produkter fra Juniper. Totalt 17 bulletiner ble publisert 12.07.2023, hvor 2 er kategorisert som kritisk (JSA7650 med CVSS-score 10.0 og JSA71653 med CVSS-score 9.8) og 6 som alvorlig. De kritiske sårbarhetene berører Junos OS og Contrail Cloud. Juniper har publisert oppdateringer til støttede produkter. [3]
    
 • Produkter fra SonicWall. Totalt 1 bulletin som dekker 15 CVEer ble publisert 12.07.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-34124, CVE-2023-34133, CVE-2023-34134 og CVE-2023-34137 med CVSS-score 9.4-9.8). SonicWall har publisert oppdateringer til støttede produkter. [4]

 
  
Berørte produkter er blant annet: 

 • Citrix ADC/Citrix Gateway Secure Access client for Ubuntu < 23.5.2
 • Citrix ADC/Citrix Gateway Secure Access client for Windows < 23.5.1.3

  

 • Cisco SD-WAN vManage

  

 • Juniper Networks Junos OS
 • Juniper Networks Junos OS Evolved
 • Juniper Networks Contrail Cloud
 • Juniper Networks Junos Space
 • Juniper Networks SRX, MX og QFX10000 Series

  

 • SonicWall GMS (Windows/Virtual Appliance)
 • SonicWall Analytics

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://support.citrix.com/knowledge-center/search#/All%20Products?ct=Security%20Bulletins&searchText=&sortBy=Modified%20date&pageIndex=1
[2] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-vmanage-unauthapi-sphCLYPA
[3] https://supportportal.juniper.net/s/global-search/%40uri?language=en_US#first=10&sort=relevancy&f:ctype=[Security%20Advisories]&f:level2=[SIRT%20Advisory]
[4] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2023-0010
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up