TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#044-2022] [TLP:CLEAR] Kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian Confluence Server og Data Center

03-06-2022

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian Confluence (CVE-2022-26134). Sårbarheten tillater en uautentisert angriper å kjøre vilkårlig kode på et berørt system. Cloud-tjenester hos Atlassian (som Confluence på atlassian.net) er ikke berørt. Atlassian opplyser at sårbarheten blir aktivt utnyttet og at de vil lansere nødvendige sikkerhetsoppdateringer i løpet av 24 timer.

 

I påvente av en sikkerhetsoppdatering har Atlassian følgende anbefalinger:

 • Skru av Confluence Server og Confluence Data Center
 • Begrense tilgangen til Confluence Server og Confluence Data Center slik at de ikke kan nås fra internett/usikre nett
 • Om ingen av punktene over kan utføres, implementer en WAF-regel (Web Application Firewall) som blokkerer URLer som inneholder ${ for å redusere risikoen for kompromittering

 

Mer informasjon om sårbarhetene finnes på nettsidene til Atlassian [1].

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Confluence (alle supporterte on-prem versjoner)
  • Confluence Server
  • Confluence Data Center

 


Anbefalinger:

 • Skru av Confluence Server og Confluence Data Center (som er eksponert på internett/usikre nett) frem til de er oppdatert eller begrense tilgangen til Confluence Server og Confluence Data Center slik at de ikke kan nås fra internett/usikre nett frem til de er oppdatert
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter så snart oppdatering foreligger

 

 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3] 

 


Kilder:
[1] https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up