TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#043-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra F5

10-05-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i produkter fra F5. Totalt 13 CVE ble publisert i F5 sin kvartalsvise sikkerhetsoppdatering den 08.05.2024, hvor 7 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 7.4 - 8.0) og 6 som viktig (CVSS-score 4.4 - 6.8). Den mest alvorlige er CVE-2024-31156 som berører BIG-IP. I tillegg har F5 omtalt og utbedret 3 sårbarheter som ikke har CVE-nummer.

 

F5 har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er:

 • F5 APM Clients
 • F5 BIG-IP
 • F5 BIG-IP Next Central Manager
 • F5 BIG-IP Next CNF
 • F5 BIG-IP Next
 • F5 BIG-IP Next SPK
 • F5 NGINX App Protect WAF

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K000139404
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up