TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#043-2023] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i produkter fra Fortinet

11-07-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere produkter fra Fortinet. Totalt 4 bulletiner ble publisert 11.07.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-33308 med CVSS-score 9.8) og 1 som alvorlig. Den kritiske sårbarheten [1] berører bestemte versjoner av FortiOS og FortiProxy konfigurert med regler som benytter «proxy mode» sammen med «SSL deep packet inspection». Det anbefales å oppdatere berørte systemer snarest.

 

Fortinet har publisert en oversikt over berørte produkter og nødvendige oppdateringer til disse. [1][2][3][4]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • FortiOS
 • FortiProxy
 • FortiManager
 • FortiAnalyzer
 • FortiExtender

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6] 

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-183 
[2] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-039
[3] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-471
[4] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-028
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up