TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#043-2022] [TLP:CLEAR] Nulldagssårbarhet i Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT)

31-05-2022

JustisCERT ønsker å varsle om en nulldagssårbarhet (CVE-2022-30190 med CVSS-score 7.8) som berører Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT). Sårbarheten er også kjent under navnet «Follina» og tillater en angriper å kjøre vilkårlig kode via MSDT.exe fra et program (f.eks. Word) via URL-protokollen. [1]

 

Det er observert fungerende angrepskode i filtypene .rtf, .doc og .docx, men andre filtyper kan også være utsatt. Filene må åpnes (f.eks. i Microsoft Office/Office 365) for at angrepskoden skal kjøre, men enkelte filtyper (som .rtf) vil også kjøre angrepskoden automatisk dersom den skadelige filen markeres i «File Explorer»/«Utforsker» og «Preview pane»/«Forhåndsvinsningsrute» er slått på.

 

Microsoft Defender har signaturer som bidrar til å beskytte mot utnyttelse av CVE-2022-30190.

 

Microsoft har publisert migrerende tiltak [2] som innebærer å slette registry-innstillinger for MSDT. JustisCERT anbefaler at man heller deaktiverer MSDT via policy (se anbefalinger) for å hindre at sårbarheten kan utnyttes. Det er ikke kjent om/når Microsoft vil komme med en oppdatering som retter sårbarheten.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 20H2
 • Windows Server 2022

 


Anbefalinger:

 • Deaktiver MSDT med en GPO i Active Directory (for de som har on-prem AD-joined klienter og servere)
  1. Logg inn på domenekontroller
  2. Start «Group Policy Manager Editor»
  3. Gå til «Computer Configuration» > Policies > «Administrative Templates» > System > «Troubleshooting and Diagnostics» > «Scripted Diagnostics»
  4. Endre verdien «Troubleshooting: Allow users to access and run Troubleshooting Wizards» til «Disabled»

 

 • Deaktiver MSDT med Endpoint Manager/Intune (for de som har Azure AD/Hybrid Azure AD-joined klienter og servere)
  1. Logg inn som «Global admin» på https://endpoint.microsoft.com
  2. Gå til Devices > Windows > «Configuration profiles»
  3. Trykk «Create profile»
  4. Sett «Platform» til «Windows 10 and later» og «Profile type» til «Templates» og velg «Administrative Templates»
  5. Trykk «Create» > Gi profilen et navn (f.eks. MSDT) og trykk «Next»
  6. Velg «System» > «Troubleshooting and Diagnostics» > «Scripted Diagnostics»
  7. Velg «Troubleshooting: Allow users to access and run Troubleshooting Wizards»
  8. Sett verdien til «Disabled» > «OK» > «Next» > «Next»
  9. Definer hvem profilen skal være gjeldene (f.eks. «All devices») > «Next» > «Create»

 

 • Brukere av Windows Defender bør aktivere «Cloud-delivered protection» for ekstra beskyttelse
 • Brukere av andre AV/EDR-løsninger bør sjekke at siste versjon benyttes, at automatiske oppdateringer er aktivert og at andre funksjoner som kan bidra til å beskytte er skrudd på
 • Sørg for at følgende sikkerhetsfunksjoner benyttes i Office:
  • Aktiver beskyttet visning for filer som kommer fra Internett (er aktivert som standard, men bør settes via policy slik at brukere ikke kan skru den av)
  • Aktiver beskyttet visning for filer som finnes på potensielt usikre plasseringer (er aktivert som standard, men bør settes via policy slik at brukere ikke kan skru den av)
  • Aktiver beskyttet visning for Outlook-vedlegg (er aktivert som standard, men bør settes via policy slik at brukere ikke kan skru den av)
  • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
  • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner

 

 • Patch/oppdater berørte produkter så snart oppdatering foreligger
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [3]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30190
[2] https://aka.ms/CVE-2022-30190-Guidance
[3] https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/publications/hardening-microsoft-office-365-proplus-office-2019-and-office-2016
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
 

 

Annet: