TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#042-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra HPE Aruba Networking

02-05-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i produkter fra HPE Aruba Networking. Totalt 10 CVE ble publisert av HPE Aruba den 30.04.2024, hvor 4 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-26304, CVE-2024-26305, CVE-2024-33511 og CVE-2024-33512, alle med CVSS-score 9.8) og 6 som viktig. De kritiske sårbarhetene berører ArubaOS 8.x.

 

HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter samt mitigerende tiltak for ArubaOS 8.x. [1]

 


Berørte produkter er:

 • ArubaOS 10.6.x.x < 10.6.0.0
 • ArubaOS 10.5.x.x < 10.5.1.1
 • ArubaOS 10.4.x.x < 10.4.1.1
 • ArubaOS 8.11.x.x < 8.11.2.2
 • ArubaOS 8.10.x.x < 8.10.0.11
 • ArubaOS 10.3.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • ArubaOS 8.9.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • ArubaOS 8.8.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • ArubaOS 8.7.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • ArubaOS 8.6.x.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • ArubaOS 6.5.4.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • SD-WAN 8.7.0.0-2.3.0.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • SD-WAN 8.6.0.4-2.2.x.x (end of life, får ikke oppdatering)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-004.txt
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up