TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#042-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra VMware

19-05-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere av VMware sine produkter. VMware publiserte 18. mai 2022 informasjon om 2 nye CVE der 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2022-22972). Den kritiske sårbarhetene berører VMware Workspace ONE Access, Identity Manager og vRealize Automation. Sårbarheten tillater en angriper å tilegne seg administratortilgang uten å måtte autentisere.

 

 • CVE-2022-22972 (CVSS-score 9.8)
 • CVE-2022-22973 (CVSS-score 7.8)

 

Mer informasjon om sårbarhetene og nødvendige oppdateringer finnes på nettsidene til VMware [1].

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • VMware Workspace ONE Access (Access)
 • VMware Identity Manager (vIDM)
 • VMware vRealize Automation (vRA)
 • VMware Cloud Foundation
 • VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3] 

 


Kilder:
[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0014.html
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up