TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#040-2022] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i produkter fra Zyxel

16-05-2022

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet, CVE-2022-30525 med CVSS-score 9.8, som berører flere brannmur-produkter fra Zyxel. Sårbarheten tillater en uautentisert angriper å kjøre vilkårlig kode på berørte enheter. Kode for å utnytte sårbarheten er tilgjengelig, blant annet til Metasploit. Zyxel er kjent med utnyttelse av sårbarheten. [1]

 

Zyxel har publisert nødvendige oppdateringer [2] og veiledninger for oppgradering av berørte produkter [3][4].

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Zyxel USG FLEX 100(W), 200, 500, 700 < ZLD V5.30
 • Zyxel USG FLEX 50(W), USG20(W)-VPN < ZLD V5.30
 • Zyxel ATP < ZLD V5.30
 • Zyxel VPN < ZLD V5.30

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://www.rapid7.com/blog/post/2022/05/12/cve-2022-30525-fixed-zyxel-firewall-unauthenticated-remote-command-injection/
[2] https://www.zyxel.com/support/Zyxel-security-advisory-for-OS-command-injection-vulnerability-of-firewalls.shtml
[3] https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360001378853
[4] https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360001390734
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up