TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#039-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for juni 2023

13-06-2023

Microsoft har publisert 69 nye bulletiner for juni 2023 hvor 6 er vurdert som kritisk og 63 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet Microsoft SharePoint Server, .NET Framework, Visual Studio, Windows Hyper-V og Windows Pragmatic General Multicast (PGM). I tillegg har Microsoft rettet 23 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Sårbarheter med CVSS-score til og med 8.8 er rettet. JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [2]

 

Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 13. juni 2023:

 • Exchange Server 2019 CU13, Jun23SU update (Build number 15.2.1258.16/15.02.1258.016) 
 • Exchange Server 2016 CU23, Jun23SU update (Build number 15.1.2507.27/15.01.2507.027)
 • Exchange Server 2013 (end of life, får ikke oppdatering)


Adobe har publisert 4 bulletiner som dekker 18 CVE hvor 4 er vurdert som kritisk (CVSS-score 7.5 – 9.1). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.


SAP Security Patch Day for juni 2023 inneholder 7 nye bulletiner med CVSS-score til og med 8.2 (alvorlig).

 

Se Microsoft [1], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • .NET and Visual Studio
 • .NET Core
 • .NET Framework
 • ASP .NET
 • Azure DevOps
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Power Apps
 • Microsoft Printer Drivers
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • NuGet Client
 • Remote Desktop Client
 • Role: DNS Server
 • SysInternals
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Windows Authentication Methods
 • Windows Bus Filter Driver
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Collaborative Translation Framework
 • Windows Container Manager Service
 • Windows CryptoAPI
 • Windows DHCP Server
 • Windows Filtering
 • Windows GDI
 • Windows Geolocation Service
 • Windows Group Policy
 • Windows Hello
 • Windows Hyper-V
 • Windows Installer
 • Windows iSCSI
 • Windows Kernel
 • Windows NTFS
 • Windows ODBC Driver
 • Windows OLE
 • Windows PGM
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows Resilient File System (ReFS)
 • Windows Server Service
 • Windows SMB
 • Windows TPM Device Driver
 • Windows Win32K
   
 • Adobe Animate
 • Adobe Commerce og Magento Open Source
 • Adobe Experience Manager
 • Adobe Substance 3D Designer
    
 • SAP CRM (WebClient UI)
 • SAP CRM ABAP (Grantor Management)
 • SAP Master Data Synchronization (MDS COMPARE TOOL)
 • SAP NetWeaver
 • SAP NetWeaver (Design Time Repository)
 • SAP NetWeaver Enterprise Portal
 • SAP Plant Connectivity
 • SAP UI5 Variant Management

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up