TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#039-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i SonicWall SSLVPN Secure Mobile Access (SMA)

14-05-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i SonicWall SSLVPN SMA 1000-serien [1]. Det er totalt 3 sårbarheter, hvor 1 (CVE-2022-22282) er kategorisert som alvorlig. SonicWall opplyser at de ikke er kjent med utnyttelse av sårbarhetene enda, men anbefaler at alle berørte systemer oppgraderes så raskt som mulig.

 

De 3 sårbarhetene er:

 • CVE-2022-22282 (CVSS-Score 8.2), Unauthenticated Access Control Bypass
 • CVE-2022-1701 (CVSS-Score 5.7), Use of hard-coded cryptographic key
 • CVE-2022-1702 (CVSS- Score 6.1), URL redirection to an untrusted site (open redirection)


SonicWall har publisert oppdatering 12.4.1-02994 som retter sårbarhetene [2] og en veiledning for oppgradering av berørte systemer [3].

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • SonicWall SMA 1000-serien med firmware 12.4.x < 12.4.1-02994
  • 6200
  • 6210
  • 7200
  • 7210
  • 8000v (ESX, KVM, Hyper-V, AWS, Azure)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/security-notice-sma-1000-series-unauthenticated-access-control-bypass/220510172939820
[2] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2022-0009
[3] https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/how-can-i-upgrade-firmware-in-sma-1000-series-appliance/220420130124677
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up