TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#037-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for mai 2022

11-05-2022

Microsoft har publisert 75 bulletiner for mai 2022 hvor 8 er vurdert som kritisk og 66 som alvorlig [1]. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på de 3 nulldagsssårbarhetene CVE-2022-26925 (CVSS-score 7.1) i Windows LSA (spoofing), CVE-2022-22713 (CVSS-score 5.1) i Windows Hyper-V (DOS) og CVE-2022-29972 (CVSS-score NA) i Magnitude Simba Amazon Redshift ODBC driver (RCE) [2][3][4]. Microsoft opplyser at sårbarheten CVE-2022-26925 er observert aktivt utnyttet og at fungerende kode for utnyttelse foreligger. I tillegg har Microsoft rettet 36 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 5 bulletiner som dekker 18 CVE hvor 16 er vurdert som kritiske og 2 som viktige. Adobe Character Animator er berørt av 1 sårbarhet, Adobe ColdFusion av 1, Adobe InDesign av 3, Adobe Framemaker av 10 og Adobe InCopy av 3 (CVSS-score 5.4 – 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

Se Microsoft [1] og Adobe [5] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Microsoft .NET
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv)
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Windows ALPC
 • Microsoft Remote Desktop Client
 • Role: Windows Fax Service
 • Role: Windows Hyper-V
 • Microsoft Self-hosted Integration Runtime
 • Microsoft Tablet Windows User Interface
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio Code
 • Windows Active Directory
 • Windows Address Book
 • Windows Authentication Methods
 • Windows BitLocker
 • Windows Cluster Shared Volume (CSV)
 • Windows Failover Cluster Automation Server
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows LDAP
 • Windows Media
 • Windows Network File System
 • Windows NTFS
 • Windows Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Push Notifications
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Remote Desktop
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows Server Service
 • Windows Storage Spaces Controller
 • Windows WLAN Auto Config Service
 • Microsoft Edge (Chromium-based)

 

 • Adobe Character Animator
 • Adobe ColdFusion
 • Adobe InDesign
 • Adobe Framemaker
 • Adobe InCopy

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [6]
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [7]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [8]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-26925
[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-22713
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-29972
[5] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[6] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[7] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[8] https://www.cisa.gov/shields-up