TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#036-2023] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i MOVEit Transfer

02-06-2023

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet som berører MOVEit Transfer fra Progress (tidligere Ipswitch). Informasjon om sårbarheten ble publisert av Progress 31.05.2023. De anbefaler å oppdatere berørte systemer umiddelbart, eller koble de fra nett. Sårbarheten gjør det mulig for en uautentisert angriper å lese/endre databasen til berørte systemer eksponert på HTTP/HTTPS. Sårbarheten er observert aktivt utnyttet.

 

Progress har publisert nødvendige oppdateringer samt et utvalg indikatorer som kan benyttes for å undersøke om en løsning er kompromittert. [1]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • MOVEit Transfer < 2023.0.1 (15.0.1) 2023.0.2 (15.0.2)
 • MOVEit Transfer < 2022.1.5 (14.1.5) 2022.1.6 (14.1.6)
 • MOVEit Transfer < 2022.0.4 (14.0.4) 2022.0.5 (14.0.5)
 • MOVEit Transfer < 2021.1.4 (13.1.4) 2021.1.5 (13.1.5)
 • MOVEit Transfer < 2021.0.6 (13.0.6) 2021.0.7 (13.0.7)

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up