TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#035-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Palo Alto, Juniper Networks, GitLab og i Chromium-baserte nettlesere

11-04-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Palo Alto Networks. Totalt 7 CVE ble publisert av Palo Alto den 10.04.2024, hvor 4 er kategorisert som alvorlig (CVE-2024-3382, CVE-2024-3383, CVE-2024-3384 og CVE-2024-3385 med CVSS-score 8.2 - 8.2). De alvorlige sårbarhetene berører Palo Alto PAN-OS. Palo Alto har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Juniper Networks. Totalt 36 bulletiner (omfatter en rekke CVE) ble publisert 10.04.2024, hvor 3 er kategorisert som kritisk (JSA79106, JSA79107 og JSA79108, alle med CVSS-score 9.8) og 10 som alvorlig. De kritiske sårbarhetene berører Juniper Cloud Native Router, Juniper cRPD, Junos OS og Junos OS Evolved. Juniper har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE). Totalt 4 CVE ble publisert 10.04.2024, hvor 2 er kategorisert som alvorlig (CVE-2024-2279 og CVE-2024-3092, begge med CVSS-score 8.7). GitLab har publisert nødvendige oppdateringer. [3]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 3 sårbarheter er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 10. april 2024» for Windows, Mac og Linux, hvor alle 3 er kategorisert som alvorlig (CVE-2024-3157, CVE-2024-3515 og CVE-2024-3516). Vær oppmerksom på at selv om sårbarheter nå er rettet i Google Chrome så kan det ta noen dager før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [4]

 


Berørte produkter er:

 • Palo Alto PAN-OS
 • Palo Alto Prisma Access
   
 • Juniper Networks Cloud Native Router
 • Juniper Networks cRPD
 • Juniper Networks Junos OS
 • Juniper Networks Junos OS Evolved
 • Juniper Networks Paragon Active Assurance
   
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 16.10.2
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 16.9.4
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 16.8.6
   
 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://security.paloaltonetworks.com
[2] https://supportportal.juniper.net/s/global-search/%40uri?language=en_US#sort=%40sfcec_community_publish_date_formula__c%20descending&f:ctype=[Security%20Advisories]
[3] https://about.gitlab.com/releases/2024/04/10/patch-release-gitlab-16-10-2-released/
[4] https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_10.html
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up