TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#035-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Aruba og Zyxel

26-05-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Aruba EdgeConnect Enterprise. Totalt 10 CVE ble publisert 23.05.2023, hvor 6 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-30501, CVE-2023-30502, CVE-2023-30503, CVE-2023-30504, CVE-2023-30505, CVE-2023-30506 med CVSS-score 7.2). Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Zyxel brannmur-produkter og VPN-løsninger. Totalt 2 CVE ble publisert 24.05 2023, begge kategorisert som kritisk (CVE-2023-33009 og CVE-2023-33010 med CVSS-score 9.8). Zyxel har publisert nødvendige oppdateringer [2] og veiledninger for oppgradering av berørte produkter [3][6].

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Aruba EdgeConnect Enterprise < ECOS 9.3.0.0
 • Aruba EdgeConnect Enterprise < ECOS 9.2.4.0
 • Aruba EdgeConnect Enterprise < ECOS 9.1.6.0
 • Aruba EdgeConnect Enterprise < ECOS 9.0.9.0
 • Aruba EdgeConnect Enterprise ECOS 8.x (end of life, får ikke oppdatering)

 

 • Zyxel ATP < ZLD V5.36 Patch 2
 • Zyxel USG FLEX < ZLD V5.36 Patch 2
 • Zyxel VPN < ZLD V5.36 Patch 2
 • Zyxel ZyWALL/USG < ZLD V4.73 Patch 2

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5] 

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-007.txt
[2] https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories
[3] https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/9207995518610-Firewall-USG-ATP-VPN-How-to-Update-Upgrade-Firmware-on-USG-ATP-VPN
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up

[6] https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories/zyxels-guidance-for-the-recent-attacks-on-the-zywall-devices (lagt til 02.06.2023)