TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#035-2022] [TLP:CLEAR] Kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer fra Oracle - April 2022

19-04-2022

Oracle publiserte 19. april sine kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer [1]. Det er totalt 520 sårbarheter som rettes, flere er kategorisert som kritiske. Høyeste CVSS-score er 10.0 (CVE-2022-21431 og CVE-2022-22947) for «Oracle Communications Billing and Revenue management» og «Oracle Communications Cloud Native Core Network Exposure Function». Mange av sårbarhetene kan utnyttes uten autentisering og berører blant annet (men ikke begrenset til) Oracle Java SE, Oracle MySQL, Oracle WebLogic Server, Oracle HTTP Server, Oracle Identity Management Suite, Oracle HealthCare Applications, Oracle GoldenGate, Oracle Financial Services Applications, Oracle Systems og Oracle Enterprise Manager. 109 av oppføringene gjelder sårbarheter i Apache Log4j som Oracle benytter i flere av sine produkter og retter blant annet sårbarheten kjent som Log4Shell.

 

JustisCERT anbefaler systemeiere å undersøke om de har sårbare Oracle-produkter og sørge for at disse blir oppdatert.

 


Berørte produkter er:

  • Se Oracle sin nettside [2] for en fullstendig liste over berørte produkter

 


Anbefalinger:

  • Patch/oppdater berørte produkter snarest
  • Avinstaller programvare som ikke benyttes
  • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
  • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
  • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
  • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
  • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
  • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
  • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger

 


Kilder:
[1] https://www.oracle.com/security-alerts/
[2] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html