TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#032-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra VMware

07-04-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere av VMware sine produkter. VMware publiserte 6. april 2022 informasjon om 10 nye CVEer der 5 er kategorisert som kritisk (CVE-2022-22954, CVE-2022-22955, CVE-2022-22956, CVE-2022-22957 og CVE-2022-22958) og 2 alvorlige (CVE-2022-22959 og CVE-2022-22960). De kritiske sårbarhetene berører VMware Workspace ONE Access, Identity Manager og vRealize, flere av disse tillater en angriper å fjernkjøre ondsinnet kode på et berørt system.

 

 • CVE-2022-22954 (CVSS-score 9.8)
 • CVE-2022-22955 (CVSS-score 9.8)
 • CVE-2022-22956 (CVSS-score 9.8)
 • CVE-2022-22957 (CVSS-score 9.1)
 • CVE-2022-22958 (CVSS-score 9.1)
 • CVE-2022-22959 (CVSS-score 8.8)
 • CVE-2022-22960 (CVSS-score 7.8)
 • CVE-2022-22961 (CVSS-score 5.3)
 • CVE-2022-22962 (CVSS-score 7.3)
 • CVE-2022-22964 (CVSS-score 7.3)

 

Mer informasjon om sårbarhetene og nødvendige oppdateringer finnes på nettsidene til VMware [1][2].

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • VMware Workspace ONE Access (Access)
 • VMware Identity Manager (vIDM)
 • VMware vRealize Automation (vRA)
 • VMware Cloud Foundation
 • VMware vRealize Suite Lifecycle Manager
 • VMware Horizon Client for Linux 

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først

 

 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/annen beskyttelse i brannmurer som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger

 


Kilder:
[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html
[2] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0012.html