TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#031-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for mai 2023

10-05-2023

Microsoft har publisert 38 nye bulletiner for mai 2023 hvor 7 er vurdert som kritisk og 31 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet Microsoft SharePoint, Microsoft Outlook, Windows klient og server. Vær også oppmerksom på nulldagssårbarheten i Win32K (CVE-2023-29336 med CVSS-score 7.8), som berører Windows klient og server. Sårbarheten gjør det mulig for en angriper å utvide sine rettigheter på berørte operativsystemer til SYSTEM. Microsoft opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 18 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium.

 

Adobe har publisert 1 bulletin som dekker 14 CVE hvor 11 er vurdert som kritiske (CVSS-score 5.5 – 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

SAP Security Patch Day for mai 2023 inneholder 18 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.8 (kritisk).

 


Se Microsoft [1], Adobe [2] og SAP [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Microsoft Teams
 • Microsoft Bluetooth Driver
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST)
 • Remote Desktop Client
 • SysInternals
 • Visual Studio Code
 • Windows Backup Engine
 • Windows Installer
 • Windows iSCSI Target Service
 • Windows Kernel
 • Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • Windows MSHTML Platform
 • Windows Network File System
 • Windows NFS Portmapper
 • Windows NTLM
 • Windows OLE
 • Windows RDP Client
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows Secure Boot
 • Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
 • Windows SMB
 • Windows Win32K

 

 • Adobe Substance 3D Painter

 

 • SAP 3D Visual Enterprise License Manager
 • SAP AS NetWeaver JAVA
 • SAP Business Planning and Consolidation
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP BusinessObjects Intelligence Platform
 • SAP BusinessObjects Platform
 • SAP Commerce
 • SAP Commerce (Backoffice)
 • SAP CRM (WebClient UI)
 • SAP GUI for Windows
 • SAP IBP EXCEL ADD-IN
 • SAP PowerDesigner (Proxy)
 • SAPUI5
 • SAP Vendor Master Hierarchy

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[3] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up