TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#030-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i GitLab, Kibana og adapter fra Cisco

08-05-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Adapter fra Cisco. Den 03.05.2023 publiserte Cisco informasjon om en kritisk sårbarhet (CVE-2023-20126 med CVSS-score 9.8) som berører Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters. Produktet er end of life og vil ikke motta nødvendig oppdatering. [1]
   
 • Kibana fra Elasticsearch. Totalt 5 CVE ble publisert 02.05.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-31415 med CVSS-score 9.9) og 1 som alvorlig (CVE-2023-31414 med CVSS-score 8.2). Den kritiske sårbarheten berører kun Kibana versjon 8.7.0. Elasticsearch har publisert oppdateringer til berørte produkter. [2]
   
 • GitLab. Totalt 1 CVE ble publisert 05.05.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-2478 med CVSS-score 9.6). GitLab har publisert oppdateringer til berørte produkter. [3]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters (end of life, får ikke oppdatering)
   
 • Elasticsearch Kibana < 7.17.10 og 8.7.1
   
 • GitLab < 15.9.7, 15.10.6 og 15.11.2

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-spa-unauth-upgrade-UqhyTWW
[2] https://discuss.elastic.co/c/announcements/security-announcements/31
[3] https://about.gitlab.com/releases/2023/05/05/critical-security-release-gitlab-15-11-2-released/
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up