TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#029-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra F5

04-05-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere produkter fra F5. Totalt 10 CVE ble publisert 03.05.2023, hvor 6 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.1). De alvorlige sårbarhetene berører BIG-IP og NGINX. Vær oppmerksom på at det for øyeblikket ikke finnes noen oppgraderingsvei fra BIG-IP 15.1.8.x til 16.1.x.x. Benyttes BIG-IP < 15.1.8.0 bør oppgradering til 16.1.3.4 vurderes fremfor å installere 15.1.8.2.

 

F5 har publisert en oversikt over berørte produkter og nødvendige oppdateringer. [1]

 


Berørte produkter er:

 • F5 BIG-IP
 • F5 BIG-IQ
 • F5 NGINX

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K000133251
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up